Våra värderingar

På Exertis arbetar vi utifrån att vi blir bedömda på hur vi agerar och att vårt rykte skapas genom att vi arbetar efter företagets värderingar.

Vi på Exertis är övertygade om att det gör skillnad för oss, hur vi efterlever våra kärnvärden. Både vårt rykte och hur vi blir bemötta står i direkt relation till detta.

Kärnvärdena uttrycker vår gemensamma förståelse för vad vi tror på, hur vi förväntas agera och vad vi strävar efter som företag.

Hur vi bemöter våra kunder och leverantörer samt interagerar med varandra visar hur dessa kärnvärden genomsyrar vår verksamhet.

Investing in People

Exertis: Vi investerar i människor

Hos Exertis anställer vi med målet att vår personal ska vara kvar länge. Vi vill växa tillsammans och utvecklas med vår personal.

 

Läs mer