Bli återförsäljare hos oss

Exertis CapTech AB distribuerar ett stort sortiment av IT-, AV- och Home Entertainment-produkter via olika affärsområden. Försäljning sker endast till av oss auktoriserade återförsäljare.

För att bli auktoriserad återförsäljare till Exertis CapTech krävs att Ert företag på ett professionellt sätt och med egna resurser bedriver återförsäljarverksamhet avseende Exertis CapTechs produktsortiment. Ni förväntas hjälpa slutkund med offerter och planering av helhetslösningar, och kunna erbjuda service av sålda produkter.

Ladda ner dokument

PCS

Exertis CapTech Expo

Sveriges största branschmässa för återförsäljare.
20 oktober, Eriksbergshallen i Göteborg.

Läs mer